Polityka prywatności

I. Firma „Music and Art Marzena Niżnik” szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

 • 1. Korzystając z serwisów firmy „Music and Art Marzena Niżnik” akceptujesz zasady polityki prywatności.
 • 2. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 • 3. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 • 4. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
 • 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach firmy „Music and Art Marzena Niżnik”. Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 • 6. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona.
 • 7. Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Szczegóły w Polityce Cookies.
 •  

  II. Informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Music and Art Marzena Niżnik” z siedzibą w Domaszkowie 57-522, ul. Górna 23.

   

  KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH

  W sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail: kontakt@artunico.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (art. 6 ust. 1 lit. f).

   

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:

 • a. upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • b. przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 •  

  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, do czasu cofnięcia zgody oraz w celach związanych z wypełnieniem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przez 5 lat

   

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)